Защо да сключиш застраховка Пълно автокаско на автомобила си?

Когато предприемеш действия по закупуване на нов или употребяван автомобил, ти правиш вложение в това движимо имущество. От своя страна, ти имаш нужда от застраховка на колата срещу случайни и умишлени деяния, като кражба, ПТП произшествия, градушка и други.

Освен задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е подходящо да сключиш и застраховка “Пълно автокаско”, което ще ти осигури финансово обезпечение при възникнали щети на автомобила от всякакво естество. Експертите от I&G Insurance Brokers, споделят за основните видове автокаско, какви щети се покриват и защо да заложиш на застраховане за твоя автомобил. Можеш да използваш калкулатор, за да изчислиш сумата.

Какви видове автокаско има?

След задължителната “Гражданска отговорност” на автомобилистите най-широко предлагана от застрахователните дружества и предприемана от ползвателите и притежателите на автомобили, е застраховка “Автокаско”. За разлика от ГО, която е изцяло задължителна, втората е изцяло пожелание. Целта и е да осигури по-добро покритие от рискове за колата, каквито има всеки ден навсякъде. Цената за сключването ѝ се изчислява индивидуално спрямо параметрите на колата. Можеш да я изчисли сама, като използваш предвидения от компаниите за целта калкулатор или да попиташ твоя брокер, който ще ти предложи няколко варианта в зависимост от твоите изисквания и потребности.

Основно видовото разпределение се свежда до покритието на застраховка “Автокаско”, споделят от I&G Insurance Brokers:
 1. Частично – може да се сключи за всякакви превозни средства, както леки коли, така и товарни, а от гледна точка на застрахованото лице – може да бъде както физическо, така и юридическо. Частичното автокаско покрива: природни бедствия и пожари, повреди по време на движение или статичност на автомобила (удар в животно, предмети, хора, препятствия на пътя), зловредни действия, причинени от трети лица. Цената за него е по-ниска, като можеш да я провериш и чрез онлайн калкулатора.
 2. Пълно – неговото покритие е почти всеобхватно, което го прави най-оптималния избор за теб и твоята кола.

калкулатор автокаско

Какви щети покрива застраховката Пълно Каско?

Чрез избора на пълно застраховане си осигуряваш защита на автомобила от всякакви непредвидени събития. Рисковете, които се покриват от нея, са:

  • всички горепосочени, които се покриват от частичното такова;
  • кражба;
  • ПТП – при участието в такова произшествие вредите ти се заплащат, независимо дали си причинител или потърпевш;
  • земетресение, градушка;
  • вандализъм – драскане, чупене, нарушаване на интериора и екстериора. Когато нямаш доказателства за завеждане под отговорност на физическото лице, нанесло ги, можеш да бъдеш спокойна, защото пълното каско ще покрие тези щети;
  • драскотини по време на престой в паркинг.

Можеш да изчислиш вноските за частично и пълно каско и да прецениш предполагаемото ниво на разхода, като посочиш данни за автомобила си в онлайн калкулатор.

Какво означава дозастраховане и налага ли се да го правиш?

Когато има настъпила някоя от горепосочените щети и застрахователят ти изплати сумата за нея, то застрахователната сума на автомобила намалява със същата стойност, която ти е изплатена. Ако си застраховала автомобила си за 5 хиляди лева, но имаш щета, оценена на 500, то при последващо събитие, сумата за изчисление по калкулатор ще е 4500 лв. По този начин следващото обезщетение, което можеш да получиш за същата нанесена щета, ще бъде оценено по-ниско.

За целта, условията на договора със застрахователя ти посочва, че можеш да предприемеш дозастраховане, което означава да качиш отново застрахователната си сума при изчисление с калкулатор на предишното ниво. Това се случва чрез доплащане, анекс на полицата и създаване на нова, където е описана сумата след дозастраховане, на базата на която ще се извършва следващото пресмятане с калкулатор.

Дозастраховането към автокаското е важно, защото при последващи вреди върху твоята кола може да се наложи да доплатиш за възстановяването им. В такъв случай, когато се изчислява последващата щета с калкулатор, стойността ѝ ще бъде намалена в процентно съотношение, зависещо от вече изплатеното предходно събитие.