Прическите, които ще бъдат актуални тази зима

2 от 19

Романтичен обем. Навий няколко кичура, среши ги и след това ги преметни от другата страна на главата, за да получиш естествен обем.