Инвестиция „Любов”

Интензивно семейно консултиране

Освен стандартните семейни терапии у нас се провежда и един уникален метод на консултиране наречен Интензивно семейно консултиране. Тази услуга се предлага от Асоциацията за интензивно семейно консултиране (АИСК) в България. Асоциацията е създадена с визията да помага на семействата да разрешават своите проблеми и конфликти, както и за съветване на бъдещи семейни двойки и подготвянето им за брачния живот.

Уникалната услуга на АИСК Интензивно консултиране има доказан ефект върху брачните взаимоотношения. При този метод консултациите се провеждат много по-динамично от класическата семейна терапия. Провежда се под семинарна форма, при която заедно с партньора ти определяте един ден (обикновено през уикенда), който двамата  да прекарате заедно с консултанта в удобно за вас място.

Интензивният метод за семейно консултиране е уникален, защото е насочен към създаване на практични умения за общуване в семейството, разрешаване на конфликти, по-дълбока интимност и решения, отговорящи на нуждите и на двете страни. Предимствата му са, че ви помага да откриете факти, които не сте подозирали, че могат да бъдат пречка във връзката ви и ви съдейства за адекватното им разрешение. Интензивното семейно консултиране ти дава различна перспектива, от която да погледнеш взаимоотношенията ви. И тук, както и при другите видове консултации, дори и партньорът ти да не желае да идва с теб на консултациите, има шанс да разрешите проблема си.