Банковите кредити през 2022: плюсове и минуси

Въпреки финансовата криза, Ковид и системното преустановяване на работата на редица бизнес сфери през 2021 година се забелязват рекордни нива на ипотечното кредитиране, дължащи се отчасти на рекордно ниските лихви по ипотечните банкови кредити, отчасти на инфлацията, пораждаща стремеж у хората да вложат в нещо трайно парите си.

Въпреки финансовата криза, Ковид и системното преустановяване на работата на редица бизнес сфери през 2021 година се забелязват рекордни нива на ипотечното кредитиране, дължащи се отчасти на рекордно ниските лихви по ипотечните банкови кредити, отчасти на инфлацията, пораждаща стремеж у хората да вложат в нещо трайно парите си.

Същата тенденция се наблюдава и при потребителските кредити, отпускани от банките – по-ниски лихви и рекордна отпусната сума през 2021 година.

Какво ни очаква през новата 2022 година?

Експертите прогнозират запазване на ниските лихвени проценти, като по време на промоции те могат да бъдат дори по-ниски от текущите. Това, заедно с нарастващата инфлация, вероятно ще доведе и до повече изтеглени кредити, тъй като хората, имащи заделени средства, биха предпочели да добавят кредит с ниска лихва към тях и да ги вложат в нещо, носещо доходи, или в трайно и негубещо стойност – движимо и недвижимо имущество, злато и други.

Плюсове на банковите кредити през 2022 година

Безспорен плюс на банковите кредити ще бъдат ниските лихвени проценти. Съчетани с улеснения достъп до кредити, благодарение на бързите банкови заеми, отпускани изцяло онлайн като тези от TBI Bank, те ще позволят на много нуждаещи се от кредит да получат одобрение на молбата си бързо, лесно и в рамките на минути. Бързите банкови кредити, които са сравнително нов кредитен продукт на финансовия пазар, се отличават с редица предимства, сред които са липса на изискване за посочване на поръчители, бърз отговор на молбата за кредит, прозрачни условия, достъпност, получаване на средствата след одобрение по най-удобния за потребителя начин – банков превод, на място или на касите на EasyPay и FastPay.

Минуси на банковите кредити през 2022 година

Основните минуси са свързани по-скоро с несигурността на работния пазар и реалната опасност от загуба на работното място, което би затруднило изтеглилите кредит да изплащат редовно вноските си и да го погасяват. Като минус следва да се отчетат и повишените изисквания за отпускане на потребителски кредити, въведени с цел минимизиране на вероятността от лоши кредити, които биха затруднили функционирането на банките, особено когато са съчетани с ниските лихви по заемите.