20 години красиви идеи

През 1999 година се осъществява първият прием на студенти за обучение в новооткритата специалност „Мода“ в най-старото училище за изкуства в България, което е със 120-годишна история – Национална художествена академия.

През 1999 година се осъществява първият прием на студенти за обучение в новооткритата специалност „Мода“ в най-старото училище за изкуства в България, което е със 120-годишна история – Национална художествена академия.

Стамена Константинова

Сега те празнуват рожден ден и те канят на изложба, с която да извървиш пътя, който са изминали те..

Къде? В галерия Академия, София, ул. „Шипка“. Кога? От 10 до 24.11.2020.

Изминаха 20 години от идеята до резултата. Сформирана е катедра от дизайнери и художници, които да развиват и предават професионалните си познания, да споделят своите успехи и опит.

Мина Голева

Във философията за изграждане на дизайнерско мислене на студентите е заложено изграждането на гъвкава система за непрекъснато актуализиране на програмата, като фокусът е върху създаване на необикновен, новаторски продукт на модния дизайн, като се остави настрана рутинното мислене.

В корените на обучението по „Мода“ са заложени академичните традиции, съчетани със съвременния поглед и развитие на визуалните изкуства, медии и дизайн. Изграждането на фундаментална връзка между изкуство и мода, в основата на което са заложени креативното и практичното мислене, както и с помощта, ръководството и напътствията на преподавателите от специалността, всеки студент успява да развие собствения си талант.

Участието в изложби, конференции и симпозиуми, наградите от международни конкурси, както и създаването на успешни модни брандове на дипломираните студенти са доказателство за конкурентноспособността на кадрите от специалността.

За отбелязване на годишнината в галерия Академия могат да се видят реализирани проекти на студентите през годините, както и каталог, в който са представени основните дисциплини, водещите преподаватели и възпитаници на катедрата.